Pomiń nawigację

Jan Hagemejer

Dr hab. Jan Hagemejer jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznym i wiceprezesem CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wcześniej kierował Wydziałem Analiz Strukturalnych w Narodowym Banku Polskim. Jest absolwentem studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również uzyskał doktorat i habilitację, a także studiów magisterskich na Uniwersytecie Purdue w USA. zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami dot. handlu międzynarodowego, jak również szeregiem zagadnień o charakterze makroekonomicznym i strukturalnym. Zajmuje się przede wszystkim badaniami dot. handlu międzynarodowego, jak również szeregiem zagadnień o charakterze makroekonomicznym i strukturalnym. Jego publikacje dotyczą m.in. ewaluacji zmian w polityce handlowej, globalnych łańcuchów wartości, skutków umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak również szeregu zagadnień makroekonomicznych i strukturalnych takich jak reforma systemu emerytalnego, sektor usług, energia i środowisko, inflacja, polityka fiskalna, cykl gospodarczy itp. Posiada również znaczne doświadczenie w analizach danych mikroekonomicznych z przedsiębiorstw.