Pomiń nawigację

Piotr Hans

Biegły Rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK. Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości oraz studium podyplomowe prawa gospodarczego na UE w Poznaniu, a także alternatywny program MBA „Management" ICAN Institute oraz „AI Academy” Fundacji Digital Poland. Pracował w firmie audytorsko-doradczej (w Departamencie Audytu oraz Departamencie Doradztwa Gospodarczego). Prowadził aktywną działalność doradcy i mentora przedsiębiorców (EWE). Obecnie pełni funkcję Doradcy Zarządu oraz członka zarządu / prokurenta w ramach polskiej Grupy Kapitałowej NOVOL HOLDING. Członek Zarządu i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu. W ostatnich 10 latach zrealizował ponad 1.500 godzin szkoleniowych, w tym kilka edycji autorskiego kursu "Czytanie sprawozdań finansowych".

Firma / Instytucja: NOVOL HOLDING / ALMA-COLOR