Pomiń nawigację

Jakub Wróblewski

Wiceprezes Zarządu IBC Advisory S.A. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Socjologia – specjalizacja badania społeczne i analiza danych), Akademii Służby Publicznej i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (Zarządzanie projektami – program autoryzowany przez International Project Management Association Polska). Wieloletni ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2015-2023 roku członek Zarządu, a w latach 2018-2021 prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Autor raportów, artykułów i prelegent na konferencjach branżowych m.in. International Organization for Cooperation in Evaluation w ramach 13th Biennial Conference organizowanej przez European Evaluation Society (Saloniki, 2018), Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce (Poznań, 2018), Sektorowe podejście do kwalifikacji – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji (Warszawa, 2018), VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (Warszawa, 2019), Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 2019), IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna (Toruń, 2019), Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) – Budownictwo (Warszawa, 2021), Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Moda i innowacyjne tekstylia (Warszawa, 2022), V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna (Toruń, 2022).

W ramach IBC Advisory S.A. w randze członka Zarządu Spółki odpowiada za współtworzenie strategii, sprzedaż i realizację usług doradczych i badawczych.

 

Firma / Instytucja: IBC Advisory S.A