Pomiń nawigację

Jakub Wróblewski

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Kierownik projektów IBC GROUP Central Europe Holding SA. Współpracownik i ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Ekspert posiadający doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu badań społecznych i ewaluacyjnych na wszystkich etapach dokonywania oceny. Realizował projekty badawcze i doradcze ministerstw, instytucji i podmiotów skarbu państwa, instytucji i podmiotów samorządowych, spółek publicznych, publicznych spółek celowych, państwowych instytutów badawczych, a także instytucji sektora edukacyjnego.

Uczestnik i prelegent na konferencjach branżowych: VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (Warszawa, 2019), Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 2019), IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna (Toruń, 2019), International Organization for Cooperation in Evaluation w ramach 13th Biennial Conference organizowanej przez European Evaluation Society (Saloniki, 2018), Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce (Poznań, 2018), Sektorowe podejście do kwalifikacji – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji (Warszawa, 2018).

W ramach IBC GROUP Central Europe Holding S.A. jako lider projektów oraz badacz jakościowy, odpowiada za obsługę kluczowych instytucji administracji centralnej oraz samorządowej.