Jarosław Kola

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.