Pomiń nawigację

Krzysztof Krystowski

Prezes Związku Klastrów Polskich, ale również Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego. W 2020 roku został wybrany Wiceprezesem European Clusters Alliance oraz jednym z pięciu przedstawicieli (reprezentacja przed Komisją Europejską) European Aerospace Cluster Partnership

Firma / Instytucja: Związek Klastrów Polskich

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.