Pomiń nawigację

Małgorzata Kuś

Koordynatorka projektu systemowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspertka PARP w międzynarodowym konsorcjum, realizującym projekt „Early Warning Europe”. Posiada wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych dla sektora MŚP.Koordynatorka projektu systemowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspertka PARP w międzynarodowym konsorcjum, realizującym projekt „Early Warning Europe”. Posiada wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych dla sektora MŚP.