Pomiń nawigację

Małgorzata Kuś

Małgorzata Kuś – koordynatorka projektu systemowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; ekspertka PARP w międzynarodowym konsorcjum, realizującym projekt „Early Warning Europe”; posiada wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych dla sektora MŚP;