Pomiń nawigację

Marta Łużyńska

Doradca restrukturyzacyjny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2020 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a od 2022 r. na listę doradców restrukturyzacyjnych.

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania (syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy w postępowaniu sanacyjnym). Każdą decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości albo restrukturyzacji poprzedza szczegółową analizą sytuacji finansowej przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma doświadczenie w prowadzeniu sądowych (postępowania sanacyjne i układowe) oraz pozasądowych restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu). Doradza przedsiębiorcom, jak sprawnie przeprowadzić głosowanie nad układem oraz aktywnie uczestniczy w kontakcie z wierzycielami.

Firma / Instytucja: FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.