Pomiń nawigację

Andrzej Mietlarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2015 roku wpisany na listę osób posiadających licencję syndyka prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a od 2016 roku - na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, handlowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą m.in. w takich branżach jak: nowe technologie, handel internetowy, obrót nieruchomościami, procesy inwestycyjne, usługi budowlane i deweloperskie.  Prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia w zakresie negocjacji, prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa upadłościowego. W prowadzonych przez niego szkoleniach otwartych brali udział pracownicy i menadżerowie największych polskich spółek giełdowych. W 2012/2013 roku członek Krajowej Komisji Wyborczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2014 roku członek komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu radcowskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.