Pomiń nawigację

Józef Mokrzycki

Akcjonariusz i Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmującej się przetwarzaniem odpadów przemysłowych. Józef Mokrzycki posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Ukończył Studium Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Gospodarowania Odpadami w SGGW w Warszawie. W latach dziewięćdziesiątych przez dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Korzenna. Jest jednym z inicjatorów powstania i współzałożycielem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

Firma / Instytucja: Mo-BRUK S.A.