Pomiń nawigację

Magdalena Muradin

Wykładowczyni akademicka w Katedrze Zarządzania Jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  Specjalistka ds. oceny cyklu życia Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym i środowiskowej ocenie cyklu życia produktów. Jest zaangażowana w europejskie, krajowe i regionalne projekty z zakresu LCA i gospodarki cyrkularnej m.in. projekt BioRen finansowany z programu Horyzont 2020. Ekspertka w procesach oceny wniosków konkursowych z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym NFOŚiGW. Współpracuje z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.