Pomiń nawigację

Paweł Nowicki

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Rady Zamówień Publicznych.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Nowicki Piber Wandzel Radcowie Prawni Sp. p. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w szczególności w prawie zamówień publicznych i PPP. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015. Od 2020 r. ekspert Banku Światowego w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Mediator Stały, Koncyliator Stały i Arbier Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association). Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Autor ponad 100 publikacji na temat prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, PPP, funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii. Ceniony trener i wykładowca, prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą ( m.in. w Rzymie, Mediolanie, Cardiff, Brukseli i Budapeszcie)