Pomiń nawigację

Jolanta Okońska - Kubica

Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL  

Ekspert z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i ekoproduktów, realizacji zrównoważonych projektów, raportowania ESG. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, gospodarki odpadowej i recyklingu, opakowaniowej i odzieżowej i innych. 

Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej (Komitety KIG - Krajowa Izba Gospodarcza)

Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym (KIS 7 | Gospodarka o obiegu zamkniętym - SMART)

Członek Grupy roboczej Ministerstwa Finansów ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw

Członek Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Zastępca Członka Komitetu Monitorującego FENG w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Komitet Monitorujący - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (poir.gov.pl)