Pomiń nawigację

Andrzej Osiński

Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Bezpośrednio po studiach (1980) pracował na budowach w wykonawstwie, w Polsce i Czechosłowacji. Pracując (od 1991-2012 r) jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele rozwiązań istotnie reformujących system zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniających mu wzrost niezawodności zgodnie z nowoczesnymi standardami. W tym czasie uczestniczył w misjach zagranicznych Bank Światowego i projektach strukturalnych Grupy Saur (Bydgoszcz, Kaliningrad Uzbekistan). Współtworzył koncepcję powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje. Od 2012 r. do 2020 r. pracował na stanowiskach dyrektorskich w firmach Grupy Ecol specjalizując się w problemach eksploatacji gmin oraz wód opadowych i roztopowych.

Rzeczoznawca PZiTS , współautor i ekspert grupy benchmarkingu w IGWP.Uczestnik wielu konferencji branżowych, członek Rady naukowej konferencji Stormwater i Ekogmina.

Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym”, czy „Gaz Woda i technika sanitarna”. Obecnie samodzielnie specjalizuje się w problemach utrzymania infrastruktury branżowej.