Piotr Piasecki

Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Współtwórca i prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Od 2001 roku związany ze stowarzyszeniem konsultantów i trenerów zarządzania MATRIK w Krakowie. We współpracy z Wszechnicą Jagiellońską opracował i zrealizował program rozwoju osobistego i zawodowego. Autor licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.