Pomiń nawigację

Piotr Piasecki

Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener i coach. Na co dzień zaangażowany aktywista społeczny i ekspert sektora usług rozwojowych. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH, członkiem Prezydium KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ członkiem RADY INTERESARIUSZY ZSK i przewodniczącym Rady ds. Kompetencji sektora Usług Rozwojowych. Współpracuje ze Szkołami Wyższymi  min. z WSE im. ks. Józefa Tischnera, SWPS oraz AGH, był wieloletnim wykładowcą i konsultantem Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz IBE. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych oraz publikacji i popularyzatorskich związanych z promowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju oraz zarządzania. W ostatnim czasie ukazała się min. „Biała Księga Usług Rozwojowych” oraz Rama Sektorowa Usług Rozwojowych. Jest współautorem książki  „SENSOTWÓRCZOŚĆ”. Jest współzarządzającym w firmie Heidtman & Piasecki (Business Doctors) i Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego

Firma / Instytucja: Polska Izba Firm Szkoleniowych