Pomiń nawigację

płk dr Arkadiusz Polak

Płk dr Arkadiusz POLAK jest Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno- Organizacyjnych i Głównym Księgowym Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP).

ZIOTP to wyodrębniona, specjalistyczna jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, realizująca projekty infrastrukturalne wynikające z Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NATO Security Investment Programme NSIP) w zakresie planowania, realizacji i raportowania zgodnie z procedurami ustalonymi przez Komitet Inwestycyjny NATO.

W trakcie swojej kariery wojskowej płk dr Arkadiusz POLAK pełnił służbę na stanowiskach ekonomicznych związanych z planowaniem rzeczowo finansowym i zarzadzaniem zasobami obronnymi na szczeblu jednostki wojskowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, a także w strukturach międzynarodowych w Naczelnym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Europie SHAPE.

Płk dr Arkadiusz POLAK jest ponadto wykładowcą akademickim oraz autorem publikacji naukowych z zakresu ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego.