Pomiń nawigację

Michał Polański

Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości

Odpowiada za działania związane z promocją przedsiębiorczości, szkoleniem i umiędzynarodowieniem MŚP, w tym m.in. za projekty: Centrum Rozwoju MŚP (w tym portal e-learningowy „Akademia PARP”), Enterprise Europe Network, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, Branżowy Program Promocji branży IT/ICT oraz Branżowy Program Promocji sprzętu medycznego.

Jest pracownikiem PARP od 2005 r., początkowo jako kierownik sekcji w Departamencie Promocji Przedsiębiorczości, następnie jako zastępca dyrektora tego departamentu, odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem i realizacją międzynarodowych projektów, w tym projektów kooperacyjnych, pomocowych oraz za zarządzanie kontaktami międzynarodowymi Agencji. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i praktykę prawniczą w zagranicznych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowej promocji gospodarczej, edukacji przedsiębiorczości oraz zagadnieniach zrównoważonego rozwoju.

Jest absolwentem Prawa UW, Doktorem Nauk Prawnych i radcą prawnym. Studiował na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).

Firma / Instytucja: PARP