Pomiń nawigację

Paweł Sendorowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych (w tym na rynkach zagranicznych), dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.

Przewodniczy Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego działającej przy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

Od kilku lat zajmuje się tematyką zamówień w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych. W tym zakresie doradza oraz szkoli przedsiębiorców (m.in. w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”, jak również w trakcie konferencji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Autor komentarzy i publikacji na temat zamówień ONZ (m.in. www.zzp.wgpr.pl).

Jest jednocześnie twórcą portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl).

Interesuje się muzyką lat 60 i 70-tych. Wielki fan zespołu The Rolling Stones, The Beatles. Pasjonuje się kulturą, polityką i historią USA.

Firma / Instytucja: Wielkopolska Grupa Prawnicza