Anna Specht-Schampera

Radca prawny – Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. (SDZLEGAL SCHINDHELM).
Mecenas Anna Specht-Schampera kieruje Działem prawa zamówień publicznych SDZLEGAL SCHINDHELM. Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych przed KIO. Skutecznie wspiera podmioty zarówno zamierzające zawrzeć umowy w trybie udzielenia zamówienia publicznego, jak również zamawiających w zakresie wyboru wykonawcy, w tym opracowania SIWZ. W latach 2016, 2017 i 2018 została wyróżniona przez Chambers&Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych. Mecenas Anna Specht-Schampera jest współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP). Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także ekspertem prawnym Rady RIPOK (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.