Pomiń nawigację

Rafał Stachowiak

Rafał Stachowiak – starszy specjalista Biura Regionalnego w Poznaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizuje się w tematyce wsparcia przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach ze środków UE; posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów EFS skierowanych do wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne; z ramienia Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym przewodził zespołom kontrolnym weryfikującym skuteczność wdrażanych projektów.  

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.