Pomiń nawigację

Andrzej Staniszewski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego, doktor nauk przyrodniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chemii analitycznej, biogeochemii, inżynierii chemicznej w tym w projektowaniu, testowaniu oraz wdrażaniu komercyjnemu urządzeń umożliwiających oczyszczanie i pomiar zanieczyszczeń ścieków. Autor i współautor wielu patentów i publikacji w czasopismach branżowych oraz naukowych, krajowych i międzynarodowych zarówno z dziedziny chemii, geochemii jak i inżynierii środowiska oraz oczyszczania powietrza. Współorganizator i uczestnik wielu konferencji krajowych międzynarodowych.

Zainteresowania zawodowe dotyczące źródeł i intensywności rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych oraz umożliwiły opracowanie wielu urządzeń do podczyszczania ścieków i powietrza, procedur analitycznych, próbników osadu, wody i powietrza oraz procedur pomiarowych i technologicznych w zakresie oceny efektywności działania urządzeń do oczyszczania ścieków na podstawie automatycznych pomiarów ciągłych in-situ.

Zdobyte doświadczenie umożliwia poruszanie się w szeroko pojętych zagadnieniach technicznych i naukowych dotyczących ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Jednocześnie pracując jako Kierownik ds. Badań i Rozwoju w firmie Ecol-Unicon opracował, unowocześniał, testował i wdrożył wiele urządzeń służących oczyszczaniu ścieków i powietrza, gdzie wynikające z tego zmiany umożliwiły między innymi poprawienie technologii zapewniających zgodność z normami EN-PN np. separacji oleju czy sterowania ciągłymi procesami pomiarowymi. Wiedza i doświadczenie umożliwiły w 2017 r. zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego rozwiązania systemu oczyszczania powietrza w halach sortowni wraz z opracowaniem procedur pomiarowych i kontrolnych.

 

Firma / Instytucja: BIOPRO Sp. z o.o.