Pomiń nawigację

Maciej Stradomski

Doktor habilitowany finansów, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na którym pełnił również rolę kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Specjalizuje się w dziedzinie rynków kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategiach finansowych przedsiębiorstw oraz w nadzorach właścicielskich. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradca podatkowy nr 12526. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszach typu private equity. Pełni rolę członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Członek Zarządu CMT Advisory. Przez lata związany z Grupą Kapitałową Eteron, w której spółkach pełnił rolę Prezesa oraz Członka Zarządu. Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw. Kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”. Uczestnik projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”. Kierownik projektu NCBiR:  „Determinanty aktywności przedsiębiorstw na rynku fuzji i przejęć w Polsce”.