Pomiń nawigację

Andrzej Strzałkowski

Główny specjalista w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz doktorant Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się legislacją i tworzeniem polityk publicznych w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, transformacji rynków energii i szeroko pojętego przeciwdziałania zmianom klimatu.