Pomiń nawigację

Piotr Szewczyk

Przewodniczący Rady RIPOK, z-ca dyr.  ZUOK „Orli Staw”

Specjalista w zakresie inwestycji przemysłowych i gospodarki odpadami. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu oraz kierowaniu realizacją i eksploatacją nowoczesnych zakładów przetwarzania odpadów. Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, podyplomowe studia zarządzania środowiskiem.  Kierował projektowaniem i realizacją   ZUOK „Orli Staw” obsługującego 23 miasta i gminy. Kieruje jego eksploatacją. Bierze udział w jego modernizacji i rozbudowie. Autor licznych publikacji z zakresu inwestycji oraz gospodarki odpadami.  Wykładowca na konferencjach i szkoleniach.  Brał udział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej i przetargowej zadań inwestycyjnych i opracowań planistycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz opiniowaniu aktów prawnych w zakresie  gospodarki odpadami.

Firma / Instytucja: Związek Pracodawców