Pomiń nawigację

Cezary Szwed

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Francuskim Instytucie Zarządzania. Karierę zawodową realizował jako menadżer w przedsiębiorstwach sektora energetycznego. Przez kilkanaście lat prowadził własną działalność gospodarczą. Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie kieruje Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu wystąpień na konferencjach naukowo-technicznych. Współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora produkcyjnego, energetycznego oraz nowoczesnych technologii IT. W swojej działalności koncentruje się na problematyce zarządzania przedsiębiorstwem, modelowania produkcji, ograniczenia zużycia mocy i energii oraz wykorzystania nowoczesnych technologii dla poprawy efektywności realizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.