Pomiń nawigację

Michał Taracha

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.