Pomiń nawigację

Magdalena Urbaniak

Specjalistka ds. informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu. 

Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz działań realizowanych w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023. Organizuje i prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców, bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej. Opracowuje materiały promocyjne dotyczące SWO oraz wspiera i promuje system w skali ogólnopolskiej.

Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.