Pomiń nawigację

Dorota Wiśniewska

Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń od 2017 roku. Wcześniej związana z Katedrą Ekonometrii na WIiGE. Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymała w 2008 roku na podstawie rozprawy pt. „Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych”, która została uznana za najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2008/09 (I nagroda Fundacji UEP). Wyróżniająca praca doktorska była również powodem otrzymania w 2008 roku nagrody indywidualnej III stopnia, przyznawanej przez JM Rektora UEP. Wśród zainteresowań naukowych wyróżnić można m.in. zastosowanie ekonometrii i statystyki w analizach finansowych i gospodarczych, modele zmiennych jakościowych (w tym modelowanie zachowań i preferencji jednostek), upadłość konsumencką, rynki kapitałowe, oraz hipotezę rynków efektywnych.