Pomiń nawigację

płk Michał Żołnierowicz

Pułkownik Michał Żołnierowicz jest Naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej (DIn MON) w Warszawie. Przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za naukę i technologie oraz uzbrojenie w Pionie Polityki i Zdolności, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, Belgia.

Obszary jego specjalizacji obejmują m.in. naukowo-badawczą współpracę międzynarodową w dziedzinie obronności w NATO, UE oraz kontaktach bilateralnych, proces planowania obronnego NATO, Europejski Fundusz Obronny, innowacyjność w projektach naukowo-badawczych w obszarze obronności uwzględniających nowe i przełomowe technologie, fundusze kapitałowe, start-upy.

Firma / Instytucja: Ministerstwo Obrony Narodowej