Pomiń nawigację

Maciej Zygmunt

Właściciel i zarządzający Agencją Bezpieczeństwa i Detektywistyki, firmą specjalizującą się w wywiadzie i kontrwywiadzie gospodarczym oraz działaniach nakierowanych na bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej.

Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Praktycy Compliance

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k/Warszawy.

Były Naczelnik Wydziału Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Gospodarczej w Zarządzie w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.