Alternatywne formy pracy

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny raport tematyczny. Tym razem prezentuje on alternatywne formy pracy na rynku unijnym.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę stanowi standard we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak systematycznie rośnie popularność form pracy, które nie narzucają pracownikom miejsca, sposobu wykonywania powierzonych zadań i sztywnego harmonogramu.

Coraz bardziej elastyczne podejście do rynku pracy wiąże się ze zmianami społecznymi, gospodarczymi a przede wszystkim technologicznymi. Rynek pracy stale ewoluuje i opisane w tym raporcie formy zatrudnienia nie stanowią zamkniętego katalogu.

Życzymy miłej lektury.

Spis treści

1. Wprowadzenie 3
2. Przegląd alternatywnych form pracy 4
2.1. Praca dorywcza (casual work) 4
2.2. Samozatrudnienie (self-employment) 5
2.3. Zarządzanie tymczasowe (interim management) 7
2.4. Dzielenie się pracownikiem (employee sharing) 8
2.5. Dzielenie stanowiska pracy (job sharing) 9
2.6. Praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT-mobile work) 10
2.7. Praca za pośrednictwem platform/praca platformowa (platfrom work, crowd employment) 11
2.8. Praca za talony (voucher-based work) 13
2.9. Zatrudnienie wspólne (collaborative self-employment) 14
2.10. Praca portfelowa (portfolio work) 15
3. Wyzwania i bariery związane z nowymi formami pracy 16
3.1. Prawne i instytucjonalne regulacje związane z nowymi formami pracy 16
3.2. Prekaryzacja rynku pracy a alternatywne formy zatrudnienia 17
4. Podsumowanie 18
Bibliografia 20

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań