Pomiń nawigację

Benchmarking klastrów w Polsce – 2018

Raport dostarcza informacji na temat obecnego poziomu rozwoju klastrów w Polsce, zarówno tych, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego, jak i pozostałych. Badaniem objęto 40 klastrów, w tym blisko 750 członków klastrów.

Seria: Benchmarking klastrów

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy Państwa do lektury raportu z najnowszej - IV już edycji - badania „Benchmarking klastrów w Polsce”, zakończonego w grudniu 2018 r., realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport dostarcza informacji na temat obecnego poziomu rozwoju klastrów w Polsce, zarówno tych, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego, jak i pozostałych. Badaniem objęto 40 klastrów, w tym blisko 750 członków klastrów.

Z badania wynika, że choć poziom rozwoju klastrów w Polsce można określić jako przeciętny, ich skala działania i znaczenie dla gospodarki są coraz większe. W porównaniu z poprzednią edycją badania z 2014 r. liczba członków klastrów wzrosła o 76%, a większość z nich prowadzi działalność w kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki specjalizacjach branżowych. Szczególnie wysokie oceny w poszczególnych obszarach uzyskały klastry posiadające status Krajowego Klastra Kluczowego. Mocnymi stronami polskich klastrów jest poziom posiadanej infrastruktury (w szczególności badawczej), dojrzałość organizacyjna oraz działania podejmowane przez koordynatorów na rzecz umiędzynarodowienia członków i wsparcia ich działalności eksportowej.

W ramach badania opracowane zostały m.in. dobre praktyki działalności klastrów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które znajdą Państwo w rozdziale XIII. Raport zawiera także szereg rekomendacji zarówno dla koordynatorów klastrów jak i dla instytucji administracji publicznej. Zachęcamy do lektury raportu!

Spis treści

I. Wstęp
II. Streszczenie
III. Summary
IV. Metodyka badania
V. Charakterystyka klastrów biorących udział w badaniu
VI. Zasoby klastrów
VII. Procesy w klastrach

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować