Pomiń nawigację

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo!

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w branży chemicznej. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących ją wyzwań.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora chemicznego oraz pracowników zatrudnionych w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian. Wywiady oraz panele eksperckie, uzupełniające badania ankietowe, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz czekających ją wyzwań. Czas realizacji badania – od III kwartału 2020 r. do II kwartału 2021 r. – przypadający w okresie pandemii COVID-19 pozwolił również uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora chemicznego, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

 

Spis treści

Słownik pojęć
Główne wnioski z badania
Metodologia badania
Charakterystyka branży chemicznej w Polsce i na tle międzynardowym
Czynniki wpływające na stan kapitału ludzkiego w branży chemicznej
Kluczowe procesy biznesowe w branży chemicznej
Wpływ trendów i wyzwań na zapotrzebowanie kadrowe w branży chemicznej
Bilans kompetencji dla branży chemicznej, analiza popytu i podaży na kompetencje
Rekomendacje w obszarze kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego
Aneks
Spis tabel, rysunków i wykresów

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Zobacz
SMART SKILLS Ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Raport końcowy

Raport

SMART SKILLS Ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Raport końcowy

Zobacz
Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników