Ewaluacja tematyczna działania 1.4-4.1 PO IG

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze badanie miało charakter ewaluacji tematycznej realizowanej w połowie okresu przewidzianego na kontraktowanie środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
Zakres ewaluacji objął ocenę systemu wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyboru projektów Działania 1.4-4.1 PO IG.
Główne cele badania były następujące:
1. Ocena dofinansowanych projektów z punktu widzenia szans na osiągnięcie celów działania 1.4-4.1:
2. Diagnoza i analiza zagrożeń dla realizacji celów Działania 1.4.-4.1 wskazanych w punkcie 1;
3. Ocena systemu wdrażania Działania 1.4-4.1 z uwzględnieniem dotychczasowych zmian dotyczących dokumentacji programowej oraz warunków współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
4. Wypracowanie rekomendacji mających na celu:
a. optymalizację kierunków i intensywności wsparcia w ramach Działania 1.4-4.1;
b. określenie celowości kontynuowania w kolejnej perspektywie finansowej (2014-2020) wsparcia w formule zastosowanej w przypadku Działania 1.4.-4.1 PO IG.

Spis treści

1. Metodologia badania
2. Ogólne informacje na temat działania 1.4-4.1
3. Charakterystyka projektów
4. Ocena szans i zagrożeń dla realizacji celów Działania 1.4-4.1
5. System oceny projektów
6. Problemy związane z wdrażaniem Działania 1.4-4.1
7. Wnioski z badania i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 10

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 10

Zobacz
Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników III edycji badania

Raport

Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników III edycji badania

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań