Pomiń nawigację

Firmy szybkiego wzrostu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2016

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport został przygotowany na podstawie analizy wywiadów z właścicielami firm szybko rozwijających się. Badanie takich podmiotów zostało zrealizowane przez PARP na przełomie 2015/2016 r. Jego celem było określenie czynników istotnych dla szybkiego wzrostu oraz barier ograniczających ten wzrost. Zebrany podczas wywiadów materiał pozwolił scharakteryzować firmy uczestniczące w badaniu i prześledzić ich rozwój, strategie związane z oferowanymi produktami/usługami, zarządzaniem firmą i pracownikami, czy też dotyczące rynku i klientów. Pozyskano też informacje na temat czekających je wyzwań i planów na przyszłość.

Początki działalności analizowanych firm na rynku są zróżnicowane jednak większość badanych firm powstała w dwóch falach po ‘89 r. i po 2004 r. Te dwie, charakterystyczne daty jednoznacznie wskazują, że głównym motywem rozpoczęcia działalności o charakterze zewnętrznym, było wykorzystanie nadarzającej się okazji na rynku – np. uwolnienie rynku czy akcesja do Unii Europejskiej. Te, kluczowe czynniki makroekonomiczne w szczególny sposób przyczyniły się do powstania badanych firm i ogólnie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Z przeprowadzonego badania wynika, że kluczowe motywy wewnętrzne rozpoczęcia działalności firmy to: chęć bycia na swoim, potrzeba samorealizacji, posiadanie pomysłu na produkt, możliwości finansowe, potrzeba zmiany. Wielu respondentów zanim założyło własną działalność wykonywało pracę najemną, a brak możliwości rozwoju osobistego czy udziału w rozwoju firmy zainicjował proces rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Badane firmy powstawały także jako efekt pozytywnych doświadczeń przy realizacji projektów, kursów/szkoleń, czyli zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i, jak można przypuszczać, chęci samorealizacji w tym nowym atrakcyjnym obszarze. 

Spis treści

1. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
2. INFORMACJE O BADANIU
3. UWARUNKOWANIA POWSTANIA BADANYCH FIRM
4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ FIRMY
5. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW
6. BARIERY ROZWOJU
7. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Perspektywy rozwoju branży ICT do roku 2025

Raport

Perspektywy rozwoju branży ICT do roku 2025

Zobacz
Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji - ekosystem i finansowanie

Raport

Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji - ekosystem i finansowanie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników