Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2020

Seria: GEM

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy dziewiątą edycję Raportu GEM Polska, opracowanego przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Raport prezentuje wyniki unikalnego projektu badawczego, realizowanego obecnie w ponad 50 krajach świata, w oparciu o jednolitą metodologię pozyskiwania danych. Znajdą w nim Państwo informacje o postawach, zachowaniach i aspiracjach przedsiębiorczych Polaków, nastawieniu naszego społeczeństwa do przedsiębiorczości, a także ocenę uwarunkowań powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w naszym kraju. Tegoroczna edycja zawiera też temat specjalny – analizę przedstawiającą obraz polskich startupów. Badanie przeprowadzono w połowie 2019 r.

Jaki obraz polskiej przedsiębiorczości przedstawia raport?

Ogólnie mówiąc jest on korzystny. Polskie społeczeństwo jest przychylne przedsiębiorcom, dostrzega okazje biznesowe w otoczeniu, pozytywnie ocenia łatwość założenia firmy, choć w nieco mniejszym stopniu planuje je zakładać. A osoby, które decydują się na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, robią to, ponieważ chcą kontynuować rodzinne tradycje bądź chcą „zmienić świat”. Ogólny poziom aktywności przedsiębiorczej Polaków jest na stabilnym poziomie.

 • 78% dorosłych mieszkańców Polski uważa, że własna firma to dobry sposób na zrobienie kariery, a 77% jest zdania, że osobom, które założyły własne firmy i odniosły sukces, należy się uznanie. Jesteśmy więc pro-przedsiębiorczym społeczeństwem.
 • 87% Polaków pozytywnie ocenia warunki do założenia firmy w swoim otoczeniu – to znacznie więcej niż średnio w objętych badaniem krajach Europy (50%).
 • 46% spośród osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu nie decyduje się na rozpoczęcie działalności z obawy przed porażką – nieco bardzie obawiają się niepowodzenia niż przeciętnie w Europie (40%).
 • 50% mieszkańców Polski jest zdania, że posiada wystarczające umiejętności i wiedzę do prowadzenia firmy (Europa – 51%).
 • 90% Polaków uważa, że w naszym kraju rozpoczęcie działalności gospodarczej jest proste – to najlepszy wynik wśród wszystkich państw objętych badaniem.
 • 6% Polaków planuje założyć własną działalność w ciągu 3 lat – to mniej niż przeciętnie w Europie (12%). Wpływ na to miała z pewnością bardzo korzystna sytuacja na rynku pracy w 2019 r.
 • 18% Polsce jest zaangażowanych w przedsiębiorczość (Europa – 17%). 5% z nich prowadzi młode firmy (ok. 1,3 mln osób), 13% – firmy dojrzałe (3,1 mln osób).
 • 82% Polaków zakłada firmy aby kontynuować tradycję rodzinną (Europa – 33%), zaś 65% – aby zmieniać świat (Europa – 41%). 18% robi to z konieczności zapewnienia utrzymania (Europa 53%), a tylko 13% – z chęci wzbogacenia się (Europa – 47%).
 • 22% osób prowadzących firmy do 3,5 roku oferuje nowe produkty i usługi (wyniki w Europie mieszczą się w przedziale od 16 do 53%), zaś 34% – wykorzystuje nowe technologie/metody pracy w swojej działalności (Europa – od 15% do 42%).
 • 80% młodych firm wprowadzających nowe produkty/usługi twierdzi, że są one nowością jedynie w skali lokalnej, 14% – wprowadza produkty nowe w skali kraju, a 6% – w skali świata. 81% młodych firmy w Polsce działa, opierając się na technologiach/procedurach, które są nowe w skali lokalnej, 17% – stosuje technologie nowe w skali kraju, zaś tylko 3% nowe w skali świata.

Ciekawe wnioski wynikają z analizy odpowiedzi na dodatkowe pytania ujęte w kwestionariuszu do badania GEM, realizowanym wyłącznie w Polsce. Dotyczyły one kwestii powstawania i uwarunkowań rozwoju działalności polskich startupów. Wnioski z badania wskazują na ogromny potencjał młodych firm. Jednak aby one powstawały i rozwijały się, trzeba zapewnić im pomoc zarówno na początkowym, jak i na późniejszym etapie procesu przedsiębiorczości.

 • W działalność firm określanych jako startupy zaangażowanych jest w Polsce ponad 1,3 mln dorosłych osób. Są one dobrze wykształcone – 44% ma co najmniej wyższe wykształcenie. Nieco częściej są to mężczyźni (53%) niż kobiety (47%).
 • Powstawaniu startupów nie sprzyja: brak kapitału na rozpoczęcie działalności, brak wiary we własne umiejętności, brak wiedzy branżowej i specjalistycznej niezbędnej do rozpoczęcia działalności, brak pomysłu na firmę czy stałe zobowiązania finansowe.
 • Ich rozwój jest z kolei trudny z uwagi na wysokie obciążenia podatkowe, trudności w znalezieniu klientów i nadmiar biurokracji czy formalności.
 • W rozwoju startupów może pomóc wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych dla zarządzania firmą, niezbędnych do rozpoczęcia działalności oraz umiejętności zdobywania kapitału czy orientacji w przepisach.

Powyższe dane to obraz z połowy 2019 r. Właśnie zakończyliśmy badania prowadzone w Polsce w bieżącym roku, oczekujemy na dane z innych państw. W kolejnej edycji raportu GEM Polska dowiemy się jak bardzo ten korzystny obraz przedsiębiorczości w Polsce zmieni się w wyniku pandemii COVID-19 oraz działań podejmowanych przez rządy poszczególnych państw. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania poświęcone Globalnemu Kryzysowi Finansowemu w latach 2009-2010 czy innym kryzysom, prowadzone w ramach projektu GEM na świecie, można oczekiwać, że wystąpi zjawisko odkładania w czasie decyzji o założeniu działalności gospodarczej, spadnie liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw, mniej osób będzie dostrzegało szanse biznesowe w swoim otoczeniu, wzrośnie obawa przed porażką. Może także spaść jakość przedsiębiorczości, z uwagi na oczekiwany przyrost firm, które zakładane są z konieczności spowodowanej brakiem ofert na rynku pracy, co z kolei może przełożyć się na niższe aspiracje wzrostowe takich podmiotów.

Z drugiej strony, zgodnie z tym co powiedział Paul Romer „kryzys jest rzeczą zbyt straszną, by go zmarnować”, czego dowodem jest choćby obserwowany skokowy postęp cyfryzacji instytucji, przedsiębiorstw, ale też społeczeństwa. Pozytywne zmiany mogą się przełożyć na wskaźniki GEM, szczególnie te dotyczące młodych firm wprowadzających nowe produkty/usługi, czy nowe procesy/technologie. Można też oczekiwać, że zmieni się struktura sektorowa młodych firm poprzez wzrost zainteresowania sektorami opartymi na pracy umysłowej gdzie możliwa jest praca zdalna oraz, że wzrośnie udział osób z talentem do przedsiębiorczości. W kryzysie społeczeństwa są bardziej otwarte na zmianę, co podobnie jak opracowywana przez polski rząd – ulga na robotyzację i automatyzację – może zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działań rozwojowych. Jedno jest pewne, pandemia wciąż trwa, dlatego na pełną ocenę jej wpływu na przedsiębiorczość trzeba będzie zaczekać.

Zapraszamy do lektury raportu!

Spis treści

Kluczowe wnioski z Raportu GEM Polska 2020

 1. O badaniu GEM
 • Modele GEM
 • Prowadzenie badań w GEM
 1. Przedsiębiorczość w Polsce – wyniki badania populacji dorosłych (Adult Population Survey)
 • Polacy wobec przedsiębiorczości
 • Postawy przedsiębiorcze Polaków
 • Poziom przedsiębiorczości
 • Motywy zakładania działalności gospodarczej
 • Działalność gospodarcza według sektorów
 • Aspiracje wzrostu młodych firm przez zatrudnienie
 • Internacjonalizacja
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn
 • Intraprzedsiębiorczość
 1. Uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Szanse na start
 • Polityka i wsparcie publiczne
 • Badania i rozwój
 • Normy kulturowe i społeczne
 • Krajowy Wskaźnik Uwarunkowań Przedsiębiorczości (NECI – National Entrepreneurship Context Index)
 1. Temat specjalny – Startupy w Polsce
 • Założenia metodologiczne
 • Charakterystyka osób i ich przedsięwzięć
 • Czynniki i bariery rozwoju młodych firm
 • Ekspercka ocena uwarunkowań rozwoju startupów
 • Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2019

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2019

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2018

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2018

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2017

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2017

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować