Pomiń nawigację

Autorzy: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące związek pomiędzy wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości.

Spis treści

I SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – BIEŻĄCY OKRES ANALIZY I OCZEKIWANE ZMIANY
1.2 CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.3 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW
1.4 POTENCJAŁ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW
1.5 EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
1.6 ZAGROŻENIE UPADŁOŚCIĄ W DZIAŁACH PKD
1.7 ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
II RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2 ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
2.1 WIODĄCE KIERUNKI ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.2 ZAGROŻENIE W UJĘCIU OCENY POZIOMU OGÓLNEGO – PROGNOZY I SCENARIUSZE
2.3 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
2.4 STATYSTYKI OPISOWE PRZEKROJU RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
2.5 ANALIZA ZAGROŻENIA W UJĘCIU WIODĄCYCH SEKCJI PKD
2.6 STATYSTYKI OPISOWE PRZEKROJU SEKCJI PKD
2.7 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA WEDŁUG KLAS PRZEDSIĘBIORSTW
2.7.1 Przedsiębiorstwa małe
2.7.2 Przedsiębiorstwa średnie
2.7.3 Przedsiębiorstwa duże
2.8 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
2.8.1 Przedsiębiorstwa ogółem
2.8.2 Przedsiębiorstwa małe
2.8.3 Przedsiębiorstwa średnie
2.8.4 Przedsiębiorstwa duże
2.8.5 Charakterystyka wybranych obszarów zagrożenia upadłością – działy PKD
2.9 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU REGIONALNYM
3 ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
III ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
ZAŁĄCZNIK B ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
ZAŁĄCZNIK C METODY ANALIZY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ - UWARUNKOWANIA, KONSTRUKCJA, INTERPRETACJA
C1 ESTYMACJA MODELI PREDYKCYJNYCH I PROGNOZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
C2 ZASADY KLASYFIKACJI DZIAŁÓW PKD W ZAKRESIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – XI raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – XI raport łączny

Zobacz
Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Raport

Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Zobacz
Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Raport

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować