Autorzy: Praca zbiorowa

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-244-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja prezentuje wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w 2012 i 2013 r. W opracowaniu zawarto przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP w m. in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

Każdy ze wskazanych przypadków jest poprzedzony komentarzem omawiającym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych aktów prawnych mających zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzenia postępowania. Opracowanie zostało opublikowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Spis treści

Wykluczenie wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje – nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP Kryteria oceny ofert – przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia publicznego – przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Nieprawidłowości związane ze stosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp wykrywane w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Przykładowe naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzone w wyniku obligatoryjnych kontroli uprzednich Prezesa UZP Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Przykłady stwierdzonych w toku kontroli Prezesa UZP naruszeń dotyczących nieuprawnionego udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów Pzp w związku z nieprawidłową interpretacją defi nicji legalnej pojęcia „zamówienia publiczne”, zawartej w przepisie art. 2 pkt 13 ustawy Pzp

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP

Zobacz
Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Poradnik

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Zobacz
Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Raport

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok