Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-244-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja prezentuje wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w 2012 i 2013 r. W opracowaniu zawarto przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP w m. in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

Każdy ze wskazanych przypadków jest poprzedzony komentarzem omawiającym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych aktów prawnych mających zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzenia postępowania. Opracowanie zostało opublikowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Spis treści

Wykluczenie wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje – nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP Kryteria oceny ofert – przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia publicznego – przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Nieprawidłowości związane ze stosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp wykrywane w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Przykładowe naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzone w wyniku obligatoryjnych kontroli uprzednich Prezesa UZP Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Przykłady stwierdzonych w toku kontroli Prezesa UZP naruszeń dotyczących nieuprawnionego udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów Pzp w związku z nieprawidłową interpretacją defi nicji legalnej pojęcia „zamówienia publiczne”, zawartej w przepisie art. 2 pkt 13 ustawy Pzp

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

System kontroli zamówień publicznych i jego wpływ na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych

Raport

System kontroli zamówień publicznych i jego wpływ na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych

Zobacz
Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP

Raport

Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP

Zobacz
Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Poradnik

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników