Pomiń nawigację

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

W raporcie „Kształcenie zawodowe w rzemiośle” znajdą Państwo m.in. informacje nt. zmian w szkolnictwie zawodowym w Polsce, uwarunkowań kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz roli Związku Rzemiosła Polskiego w kształceniu kadr.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Reforma ustroju szkolnego doprowadziła do powstania w roku szkolnym 2017/2018  branżowych szkół I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, które zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe. Absolwent szkoły branżowej I stopnia uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, a także, po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom zawodowy lub świadectwo czeladnicze. Zdobywa umiejętności i kwalifikacje, które z dużym prawdopodobieństwem dadzą mu zatrudnienie, ale może również kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub w liceum. Ta i inne zmiany w szkolnictwie zawodowym mają sprawić, że rynek otrzyma potrzebnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będę umieli sprostać jego zmiennym wymaganiom i, co ważne, będą rozumieli i czuli potrzebę uczenia się przez całe życie. Zachęcamy do lektury raportu „Kształcenie zawodowe w rzemiośle”, w którym znajdą Państwo m.in. informacje nt. zmian w polskim szkolnictwie zawodowym, uwarunkowań kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz roli, jaką odgrywa w kształceniu kadr Związek Rzemiosła Polskiego.

Spis treści

  • Rzemieślnicze przygotowanie do zawodu jako forma zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  • Społeczne postrzeganie rzemieślniczej nauki zawodu
  • Uwarunkowania rozwoju działalności rzemieślniczej
  • Możliwości i wyzwania działalności rzemieślniczej
  • Zapotrzebowanie na pracowników przemysłowych w Polsce (w wybranych zawodach rzemieślniczych)
  • Uwarunkowania kształcenia zawodowego w rzemiośle (nauki zawodu w rzemiośle)
  • Uczestnictwo młodocianych w przygotowaniu zawodowym
  • Umowy przy zatrudnianiu pracowników młodocianych
  • Praktyczna nauka zawodu w okresie pandemii

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować