Pomiń nawigację

Autorzy: Artur Kowalczyk, Witold Załęski, Andrzej Jędrzejowski, Maciej Piotrowski, Katarzyna Grudzień, Małgorzata Rudnicka

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

POIR POPW KIS Działalność zagraniczna

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2019

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport został opracowany w 2019 r. Stanowi on podsumowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych z inicjatywy PARP na potrzeby oceny poziomu umiędzynarodowienia krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS. Badanie realizowane było w ramach projektu „Monitoring KIS” (podziałanie 2.4.2 PO IR).

Celami badania były:

  • charakterystyka poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem specyfiki występującej w ramach poszczególnych KIS oraz grupach przedsiębiorstw nieobjętych KIS, charakteryzujących się znaczącym potencjałem internacjonalizacyjnym;
  • identyfikacja działań, które powinny być realizowane przez sektor publiczny, aby wzmocnić potencjał umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, w szczególności w ramach KIS.

Zgodnie z wynikami badania, łączny udział KIS w generowaniu krajowego eksportu w 2017 r. można oszacować na poziomie od ok. 24,4% (wariant minimalny), poprzez 42,0% (wariant średni) aż po 59,6% (wariant maksymalny). W wartościach bezwzględnych jest to odpowiednio 215 mld zł, 371 mld zł oraz 526 mld zł. Bardzo zbliżone udziały uzyskują KIS także dla generowanego importu, od ok. 23,5% (wariant minimalny), 41,2% (wariant średni) aż po 69,0% (wariant maksymalny), a w wartościach bezwzględnych od 207 mld zł, poprzez 363 mld zł aż do 519 mld zł. Biorąc pod uwagę bilans handlowy, dla ogółu KIS jest on dodatni i wynosi 7,7 mld zł. Spośród 17 analizowanych KIS, 8 z nich notuje nadwyżkę w bilansie handlowym. Zdecydowanym liderem w tym zakresie jest KIS 2 związany z produktami sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, dla którego nadwyżka wynosi ponad 21,5 mld zł. Oprócz KIS 2, nadwyżkę przekraczającą w 2017 r 1 mld zł zaobserwowano w trzech innych KIS. Są to kolejno specjalizacje związane z transportem, technologiami morskimi oraz wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Z kolei wśród KIS o największym deficycie handlowym można wskazać te, które są powiązane z wielofunkcyjnymi materiałami, zdrowym społeczeństwem, automatyzacją i robotyką procesów oraz biotechnologią.

Więcej informacji znajdą Państwo w Raporcie.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

1. Zakres badania oraz metodologia

2. Uwarunkowania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw

4.  Import i eksport

5. Wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

6. Wnioski i rekomendacje na przyszłość

6. Aneksy

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować