Pomiń nawigację

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2003

Język: PL

ISBN: 83-88802-75-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Poradnik stanowi pewien wkład w popularyzację wiedzy na temat pomocy publicznej, co jest szczególnie istotne w przeddzień integracji z Unią Europejską. Rynek Wspólnoty stanowi ważne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie dla tych mniejszych, które mogą spotkać się z silną konkurencją lepiej dokapitalizowanych i efektywniej funkcjonujących firm unijnych. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie pomoc publiczna i związane z nią zagadnienia mogą w istotny sposób wpłynąć na wzrost konkurencyjności polskich firm z sektora MSP.

W naszym poradniku koncentrowaliśmy się na tych aspektach pomocy publicznej, które bezpośrednio dotykają przedsiębiorców kierujących firmami sektora MSP. Celem naszym było ograniczenie objętości poradnika do rozmiarów akceptowalnych przez odbiorców, przy równoczesnym omówieniu wszystkich niezbędnych - z ich punktu widzenia - problemów. Świadomie zatem zrezygnowaliśmy z odnoszenia się do takich programów wchodzących w zakres pojęcia pomocy publicznej, jak na przykład SAPARD czy ISPA, które pomimo angażowania znaczących środków finansowych skierowane są do nieco innego odbiorcy.

Spis treści

Podstawy prawne przyznawania pomocy publicznej w Polsce
Dotacje i pożyczki udzielane przez PARP
Inne programy pomocowe PARP
Programy ministerialne
Dofinansowanie przedsięwzięć przez NFOŚiGW
Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania

Poradnik

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować