Potencjał MSP w handlu ze wschodem

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2006

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem niniejszego raportu jest analiza aktualnego stanu wymiany gospodarczej z poszczególnymi krajami bądź ich grupami (w zależności od stanu ich transformacji czy znaczenia dla całości naszych stosunków gospodarczych). Dlatego niektóre kraje będą analizowane łącznie (kraje nadbałtyckie, Azja Centralna), inne zaś bardziej indywidualnie (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Armenia). Dalej przedmiotem analizy będzie znaczenie wymiany gospodarczej ze Wschodem dla tzw. ściany wschodniej z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych, potencjału oraz ograniczeń, które hamują tę wymianę po obu stronach granic.

Z chwilą wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej zmieniły się również warunki dla prowadzenia współpracy gospodarczej ze Wschodem. W związku z tym zostanie dokonana analiza skutków wejścia do Unii dla tej współpracy.

Potencjalnymi odbiorcami opracowania, są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby związane z instytucjami otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju kontaktów gospodarczych Polski z krajami post-radzieckimi.

Spis treści

1.     Dynamika obrotów handlowych i inwestycji bezpośrednich polskich przedsiębiorstw na
Wschodzie. Handel z krajami post-radzieckimi w ujęciu regionalnym i branżowym.
informacje makroekonomiczne dotyczące wymiany handlowej polskich MSP z
krajami post-radzieckimi.          
1.1.    Federacja Rosyjska        
1.1.1.    Informacje podstawowe o Rosji        
1.1.2.    Obroty handlowe        
1.1.3. Inwestycje        
1.2     Ukraina            
1.2.1.    Informacje podstawowe o Ukrainie            
1.2.2.    Obroty handlowe                    
1.2.3.    Inwestycje                    
1.3     Republika Białoruś            
1.3.1     Obroty handlowe            
1.3.2.    Inwestycje            
1.4.    Litwa, Łotwa, Estonia            
1.4.1.    Ogólna charakterystyka Litwy, Łotwy i Estonii         
1.4.2.    Makroekonomiczna analiza sytuacji gospodarczej na Litwie, Łotwie
oraz w Estonii pod kątem ewentualnych inwestycji polskich przedsiębiorstw         
1.4.3     Wielkość, dynamika oraz struktura obrotów handlowych polskich
przedsiębiorstw z Litwą, Łotwą i Estonią w latach 2002–2004            
1.5.    Mołdowa            
1.5.1.    Informacje wstępne        
1.5.2.    Obroty handlowe Republiki Mołdowy        
1.5.3.    Wymiana handlowa Polski z Republiką Mołdowy        
1.5.4.    Polsko–mołdowska współpraca inwestycyjna        
1.6.    Gruzja            
1.6.1    Informacje ogólne        
1.6.2.    Wymiana handlowa Polski z Gruzją        
1.7.    Armenia        
1.7.1.    Informacje wstępne         
1.7.2.    Sytuacja gospodarcza Armenii        
1.7.3.    Obroty handlowe Republiki Armenii        
1.7.4.    Wymiana handlowa Polski z Republiką Armenii         
1.8.    Turkmenistan            
1.9.    Tadżykistan            
1.10.    Azerbejdżan            
1.11.    Kirgistan            
1.12.    Kazachstan            
1.13.    Uzbekistan             
2.     Działalność handlowa w regionach przygranicznych a „uszczelnianie” granicy wschodniej
UE – rola Polski i wpływ na polski potencjał handlowy na Wschodzie.
Rola transgranicznych kontaktów ekonomicznych firm mikro w dynamice globalnej
wymiany handlowej ze Wschodem. Bariery logistyczne w handlu ze Wschodem.
Rola handlu ze Wschodem dla polskich przedsiębiorstw tzw. ściany wschodniej         
2.1.    Wstęp        
2.2.    Ukraina            
2.3.    Białoruś            
2.4.    Rosja (Obwód Kaliningradzki)        
2.5. Wnioski                    
3.    Wpływ integracji europejskiej na polską wymianę handlową z krajami post-radzieckimi.
Zmiany jakościowe w wymianie handlowej Polski z krajami post-radzieckimi
– charakter i grupy produktowe polskiego eksportu i importu.             
3.1.    Warunki prowadzenia wymiany handlowej z krajami post–radzieckimi     
3.1.1.    Okres poprzedzający członkostwo Polski w UE            
3.1.2.    Zmiany warunków handlowych po przystąpieniu Polski do UE     
3.2.    Zmiany w wymianie handlowej Polski z krajami post–radzieckimi        
3.2.1.    Polski eksport na rynki wschodnie                
3.2.2.    Polski import z rynków Wschodnich            
4.    Siła nabywcza krajów post-radzieckich a liczba potencjalnych klientów dla polskiego
eksportu. Sytuacja gospodarcza krajów post-radzieckich a możliwości wymiany
handlowej z Polską. Grupy towarowe i polityka cenowa polskich eksporterów działających
na rynkach Wschodnich            
4.1.    Rosja                    
4.1.1. Sytuacja gospodarcza Rosji                
4.1.2.    Handel zagraniczny                
4.1.3.    Inwestycje zagraniczne w Rosji w 2004 r.        
4.1.4     Polskie inwestycje w Rosji             
4.1.5.    Bibliografia                    
4.1.6.    Przydatne adresy stron Internetowych         
4.2.    Ukraina            
4.2.1.    Sytuacja gospodarcza Ukrainy        
4.2.2.    Handel zagraniczny Ukrainy        
4.2.3     Polsko–ukraińskie stosunki gospodarcze            
4.2.4.    Inwestycje zagraniczne na Ukrainie             
4.2.5     Polskie inwestycje na Ukrainie    
4.2.6.    Bibliografia                        
4.2.7.    Przydatne linki                 
4.3.    Białoruś            
4.3.1.    Sytuacja gospodarcza Białorusi             
4.3.2.    Handel zagraniczny                 
4.3.3    Obroty towarowe Polski z Białorusią         
4.4.    Mołdowa
4.4.1 Sytuacja gospodarcza          
4.4.2.    Bibliografia            
4.4.3.    Przydatne linki            
4.5.    Gruzja            
4.5.1     Sytuacja gospodarcza        
4.5.2.    Bibliografia            
4.6    Armenia                    
4.6.1    Sytuacja gospodarcza        
4.6.2.    Perspektywy współpracy polsko–armeńskiej        
4.6.3.    Bibliografia                    
4.6.4.    Strony internetowe                 
4.7.    Litwa, Łotwa i Estonia                    
4.7.1     Charakterystyka ogólna                
4.7.2.    Wnioski            
4.8.    Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Turkmenia, Tadżykistan    

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Azerbejdżan - przewodnik rynkowy

Poradnik

Azerbejdżan - przewodnik rynkowy

Zobacz
Ukraina - przewodnik rynkowy

Poradnik

Ukraina - przewodnik rynkowy

Zobacz
Uzbekistan - przewodnik rynkowy

Poradnik

Uzbekistan - przewodnik rynkowy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań