Seria: Wspieramy e-biznes

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Warunki gospodarcze, w jakich działają dzisiejsze przedsiębiorstwa sektora MSP w Polsce, należą do jednych z najciekawszych, ale i najbardziej wymagających w historii działalności gospodarczej. Z jednej strony Polska, jako członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń politycznych i gospodarczych (np. Unii Europejskiej) ma ogromne możliwości ekspansji i rozwoju. Z drugiej strony, na zasadzie wzajemności, te same mechanizmy wprowadzają na nasz krajowy grunt zagraniczną konkurencję, charakteryzującą się innym doświadczeniem, kulturą działalności gospodarczej oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi. Patrząc kompleksowo, nie sposób również nie dostrzec wpływu globalnych czynników gospodarczych i środowiskowych, jak np. gospodarki Chin czy zmian klimatycznych. Nie dziwi więc fakt, iż spośród 100 nowo zakładanych w latach 2001–2008 firm, tylko około 60 dożywa swoich pierwszych urodzin. Pięciu lat nie dożywa nawet co trzecia z nich.
W takich warunkach przedsiębiorstwa, aby przeżyć na rynku, muszą przyjąć za swój nadrzędny cel stałe i intensywne dążenie do poprawy efektywności działania. Bardzo istotnym sposobem osiągnięcia tego celu, jeśli nie najistotniejszym, jest innowacyjność działania, a w szczególności szerokie wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, jak również wiedzy na temat optymalizacji realizowanych procesów. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie i popularyzację tej strategii działania.

Spis treści

1. Wstęp
2. Przedstawienie działania PO IG 8.2
2.1 Cel działania 8.2
2.2 Uwarunkowania prawne i formalne udzielenia wsparcia
2.2.1 Uwarunkowania prawne
2.2.2 Uwarunkowania formalne
2.3 Grupa docelowa
2.4 Zakres procesów kwalifikujących się do objęcia wsparciem
3. Rodzaje procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach 
3.1 Rodzaje procesów biznesowych 
3.2 Procesy wewnętrzne przedsiębiorstwa 
3.2.1 Diagnozowanie stanu przedsiębiorstwa 
3.2.2 Prognozowanie 
3.2.3 Planowanie 
3.2.4 Produkcja 
3.2.5 Magazynowanie 
3.2.6 Księgowość, controlling i finanse 
3.3 Procesy zewnętrzne – współpraca B2B
3.3.1 Marketing 
3.3.2 Zaopatrzenie
3.3.3 Sprzedaż 
3.3.4 Dystrybucja 
3.3.5 Komunikacja z otoczeniem biznesowym 
3.3.6 Inne 
3.4 Outsourcing procesów biznesowych 
4. Technologie i modele udostępniania usług B2B 
4.1 Słownik technologii wykorzystywanych dla świadczenia usług B2B 
4.2 Zarys technologii informatycznych wykorzystywanych w usługach B2B i modele usług B2B 
4.2.1 B2B przed Internetem 
4.2.2 B2B w początkach Internetu 
4.2.3 Rozwój sieci szkieletowych i standard WWW 
4.2.4 Wirtualizacja infrastruktury i oprogramowania 
4.3 Standardy 
4.3.1 Standardy automatycznej identyfikacji 
4.3.2 Standardy komunikacji elektronicznej (technologie tradycyjne) 
4.3.3 Standardy komunikacji elektronicznej (technologie XML) 
4.3.4 Inne standardy 
4.4 Zestawienie modeli pozyskiwania i udostępniania rozwiązań informatycznych 
4.4.1 On-premises 
4.4.2 Hosting 
4.4.3 Cloud Computing 
4.4.3.1 SaaS (Software as a Service) 
4.4.3.2 IaaS (Infrastructure as a Service) 
4.4.3.3 PaaS (Platform as a Service) 
4.4.4 Case study – Software as a Service 
5. Katalog aplikacji automatyzujących procesy biznesowe 
5.1 Marketing i sprzedaż 
5.1.1 EMM 
5.1.2 CRM -SFA 
5.1.3 Q2O 
5.1.4 Zarządzanie informacją o produkcie 
5.1.5 Zapewnienie zgodności produktów z przepisami i normami 
5.2 Zaopatrzenie i dystrybucja 
5.2.1 e-Procurement i platformy aukcyjne 
5.2.2 TMS, WMS i SCM 
5.3 Komunikacja z otoczeniem biznesowym 
5.3.1 Elektroniczna Wymiana Danych 
5.3.2 BPM 
5.4 Inne 
5.4.1 B2B w modelu Web 20 
5.4.2 Płatności i finanse 
5.4.3 Realizacja umów i projektów 
5.4.4 Realizacja współpracy online 
5.4.5 RMA 
6. Wnioski rekomendujące dla wdrażania popularnych i sprawdzonych technologii w przedsiębiorstwach 
7. Bibliografia 
7.1 Literatura podstawowa 
7.2 Źródła internetowe 

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT – II edycja

Raport

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT – II edycja

Zobacz
Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja

Raport

Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja

Zobacz
Użyteczność w aplikacjach B2B

Poradnik

Użyteczność w aplikacjach B2B

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań