Pomiń nawigację

Rynek pracy w województwie łódzkim

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W niniejszym raporcie prezentujemy Państwu wyniki analiz skoncentrowanych na województwie łódzkim, jako punkt odniesienia przyjmując perspektywę ogólnopolską. W raporcie zaprezentowano wyniki dotyczące pięciu głównych badanych grup: ludności w wieku produkcyjnym, pracodawców, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji szkoleniowych, opierając się o dane zgromadzone na potrzeby projektu przez Millward Brown S.A. Podobne raporty zostaną opracowane dla innych województw.

Spis treści

Podsumowanie
Nota metodologiczna
-Badania ludności
-Badania pracodawców
-Badania firm i instytucji szkoleniowych
-Badania studentów
-Zastosowane pojęcia i klasyfikacje
-Czytanie tabel topograficznych
-Czytanie tabel temperaturowych
Praca, przedsiębiorczość i wykształcenie mieszkańców województwa łódzkiego 
- Sytuacja zawodowa 
-Pracujący w województwie łódzkim
- Sytuacja samozatrudnionych w województwie łódzkim 
- Bezrobotni w województwie łódzkim
-Wykształcenie i dokształcanie się mieszkańców województwa łódzkiego
-Zapotrzebowanie na nowych pracowników
-Wymagania wobec nowych pracowników
-Sposoby poszukiwania pracowników
-Trudności w znalezieniu odpowiednich osób do pracy
-Braki kompetencji zatrudnionych pracowników
-Zmiany w zatrudnieniu
-Szkolenie pracowników
Instytucje i firmy szkoleniowe w województwie lubuskim: oferta, kierunki i plany rozwoju
-Liczba obsługiwanych klientów
-Tematyka oferowanych szkoleń
-Działania w kierunku podwyższenia jakości oferowanych usług planowane na najbliższy rok
-Poszerzanie działalności
Uczniowie i studenci w województwie łódzkim: plany edukacyjne, zawodowe oraz postrzeganie własnych kompetencji
-Zadowolenie z usług edukacyjnych
-Plany aktywności zawodowej i ich realizacja
-Podnoszenie własnych kwalifikacji
-Samoocena kompetencji uczniów i studentów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy w województwie lubuskim

Raport

Rynek pracy w województwie lubuskim

Zobacz
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim

Raport

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim

Zobacz
Rynek pracy w województwie podlaskim

Raport

Rynek pracy w województwie podlaskim

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować