Pomiń nawigację

Autorzy: Michał Boni

Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce

Rynek pracy i edukacja Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2004

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiana tu ekspertyza spełniać powinna kilka zadań. W przededniu realizacji działań z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, skoncentrowanych na wspieraniu kadry przedsiębiorstw - powinna przyczynić się do sensownej alokacji przewidzianych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lepiej bowiem, podejmując działania - wiedzieć jak najwięcej o uwarunkowaniach szkoleń prowadzonych w Polsce, w przedsiębiorstwach. Tym bardziej, że w skądinąd w bardzo dobrej diagnozie zawartej w dokumencie,jakim jest Sektorowy Program - analiza sytuacji rynku szkoleń była dosyć ogólna.

Zadaniem ekspertyzy było, korzystając z istniejących badań i źródeł (bo nie było środków, ani czasu na pogłębione badania własne), przedstawienie obrazu rynku usług szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców oraz różnorakich tendencji charakteryzujących go. Dokonano zatem syntetycznej prezentacji funkcjonowania popytu na szkolenia w przedsiębiorstwach oraz barier ograniczjących wzrost realizowanych oczekiwań. Z drugiej strony, w przejrzysty sposób opisano rynek ofert, ujawniając wszystkie słabości instytucji szkoleniowych oraz braki mechanizmów regulacyjnych na tym rynku i scharakteryzować prognozowane tendencje zmian.

Jest oczywiste, że uzyskany obraz w konfrontacji z wyzwaniami UE, zadaniami skupionymi na budowie społeczeństwa i gospodarki wiedzy - rodzić musi pytania o sposób na skrócenie dystansu, jaki w sferze szkoleniowej dzieli nas od większości krajów rozszerzonej Unii. Ekspertyza ukazując ów dystans, ale zarazem wszechstronne uwarunkowania rozwoju rynku szkoleniowego w Polsce (postrzeganego zarówno od strony klientów, jak i oferentów usług) i możliwości pokonania barier (w tym ograniczeń finansowych w realizacji szkoleń) - pozwoliła na rzetelne sformułowanie rekomendacji.
Ich realne wdrożenie jest sprawą bardzo ważną, bo warunkuje nie tylko sensowne wykorzystanie środków unijnych, ale i możliwy do uzyskania efekt strukturalny - budowę zdrowego rynku usług szkoleniowych w Polsce. Rynku usług z jakością, co przy zakończeniu realizacji działań z SPO RZL powinno zaowocować już istniejącymi nawykami wśród przedsiębiorców korzystających z zewnętrznych, ale i własnych środków na rozwój szkoleniowy pracowników - traktowany nie wyłącznie jako koszt, ale i jako inwestycję o określonej stopie zwrotu.

To dlatego, analizując rekomendacje warto pamiętać o sprawach kluczowych:

 • roli świadomości pracodaszechnianiu szkoleń, co wymaga promocji
 • szczególnym znaczeniu rozwoju szkoleń w MSP, by realnie przystąpiły one do udziału w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce
 • potrzebie przeszkalania także pracodawców-przedsiębiorców inwestujących w samych siebie co w przyszłości oznaczać może stabilność rozwoju ich firm
 • dopasowywaniu ofert szkoleniowych do realnych potrzeb, w tym i tych ogólnych, ze sfery szeroko pojętych kompetencji, bo to winno poprawiać jakość zasobów ludzkich w ogóle
 • wykorzystywaniu różnorodnych form szkoleniowych, w tym i nowoczesnych technik informatycznych
 • swobodzie kształtowania się potrzeb rynkowych, co mogą wzmocnić konkursy na szkolenia w fazie pierwszej realizacji działania z SPO RZL, a późniejszym uruchomieniu przetargów, gdy skala oczekiwań będzie lepiej rozpoznana
 • konieczności monitorowania rynku, a nawet przeprowadzania co pewnien czas stałych, porównywalnych badań tego rynku, by lepiej alokować środki w organizowanych przetargach i konkursach
 • potrzebnej, stałej ocenie jakości i efektywności realizowanych projektów tak, by móc dokonywać korekt, ale też w oparciu o środowisko przyjęte reguły wypracować mechanizmy certyfikacji oraz powołać z czasem instytucję dbającą o jakość tego rynku wzorem z innych krajów
 • przejrzystości finansowej ogłaszanych konkursów i przetargów tak, by zagwarantować nie tylko dostępność do sodków EFS różnym podmiotom, ale zarazem pełnię informacji o celach podejmowanych zadań.

Przygotowana ekspertyza powinna pomóc w racjonalnym rozpoczęciu realizacji działąnia z programu sektorowego - o ile uwagi, rozpoznania i rekomendacje w niej przedstawione będą wykorzystane. Bo przecież nie sztuka w latach 2004 - 2006 "dorzucić" pieniedzy dla wzmocnienia roli szkoleń w polskich przedsiębiorstwach. Tym, co naprawdę jest ważne - to budowa mechanizmów dla rynku usług szkoleniowych na dalszą przyszłość.

Spis treści

CZĘŚĆ I STAN OBECNY

CZĘŚĆ II PERSPEKTYWY ROZWOJU

CZĘŚĆ III REKOMENDACJE

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników

Raport

Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników

Zobacz
Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw

Raport

Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników