Pomiń nawigację

Sektor MSP w Polsce i w UE

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2017

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-366-3

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport Sektor MSP w Polsce i UE przedstawia kluczowe wskaźniki opisujące sytuację przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce w odniesieniu do podmiotów z innych krajów EU i Europy. Do tego celu wykorzystane zostały dane Eurostatu dostępne na moment opracowania raportu (październik – grudzień 2017). Raport ten dostarcza wiedzy kontekstowej dla opublikowanego przez nas Raportu o stanie sektora MSP w Polsce, który ukazuje obraz przedsiębiorstw w oparciu o dane krajowe – badania statystyczne GUS oraz własne PARP.

Spis treści

Sektor MSP w Polsce i UE – podsumowanie
Rozdział 1. Obraz statystyczny polskich przedsiębiorstw na tle krajów UE
1.1. Liczba i struktura przedsiębiorstw w Polsce i UE
1.2. Aktywność zawodowa ludności i wskaźnik zatrudnienia
1.3. Tworzenie PKB przez polskie przedsiębiorstwa na tle krajów UE
1.4. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy
1.5. Produktywność i sytuacja finansowa polskich firm w porównaniu z krajami UE
1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
Rozdział 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy (według Community Innovation Survey, Eurostat)
2.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
2.2. Ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej
2.3. Sprzedaż wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych
2.4. Współpraca w zakresie innowacji
2.5. Wsparcie publiczne
2.6. Ochrona własności intelektualnej
2.7. Bariery działalności innowacyjnej/uwarunkowania
2.8. Podsumowanie
Rozdział 3. ICT w przedsiębiorstwach – Polska na tle innych krajów
3.1. Rola ICT w firmach
3.2. Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach
3.3. Pracownicy korzystający z komputerów
3.4. Strona internetowa
3.5. Media społecznościowe
3.6. E-commerce
3.7. Chmura obliczeniowa
3.8. Polska w rankingach dotyczących digitalizacji firm
3.9. Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2017

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2017

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować