Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-099-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem poradnika jest zdefiniowanie głównych obszarów strategicznych rozwoju polskich parków technologicznych (PT), w kontekście ewolucji nowoczesnych gospodarek i nowych kierunków polityki innowacyjnej (np. odejście od technicznego postrzegania innowacji). Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych budową i rozwojem infrastruktury wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są między innymi: kierownictwa i pracownicy parków technologicznych, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, animatorzy wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, władze instytucji naukowo-badawczych. Poświęcony jest zagadnieniom bardzo aktualnym, a którymi zainteresowani są zarządzający parkami i mający bezpośredni wpływ na rozwój organizacji parkowych w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.

Wybrane obszary strategiczne są nie tylko najważniejsze dla rozwoju instytucji parkowych, ale też ich dobór stanowi kompleksowe podejście do problematyki wytyczania nowych kierunków ich rozwoju. W publikacji uwzględniono bardzo wiele kwestii związanych ze strategią rozwoju parków. Są to m.in.: wyzwania strategiczne ich rozwoju, stopniowa ewolucja i zmiana zakresu świadczonych usług, czy też budowa coraz to nowych kompetencji kadr. Ponadto poradnik jest źródłem wiedzy na temat zarządzania przestrzenią parków, kreowania marki i relacji z otoczeniem oraz umiędzynarodawiania ich aktywności. Istotnym jego elementem jest rozdział poświęcony mierzeniu efektywności wszystkich uprzednio wymienionych działań.

Spis treści

1. Wyzwania strategiczne rozwoju parków technologicznych

2. Ewolucja i zmiana zakresu usług parku na rzecz lokatorów i klientów

3. Budowa kompetencji kadr

4. Wytyczne lokalizacyjne współczesnego parku technologicznego

5. Wybrane aspekty kształtowania obiektów parków technologicznych w kontekście nowych potrzeb ich użytkowników

6. Strategiczne relacje z otoczeniem i budowa wizerunku/marki

7. Współpraca międzynarodowa parków technologicznych

8. Mierzenie efektywności działania parków technologicznych

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu

Raport

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu

Zobacz
Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii

Poradnik

Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii

Zobacz
Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Poradnik

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok