Pomiń nawigację

Autorzy: Marcin Gędłek, Michał Kruk, Anna Podgórska, Elżbieta Dobosz, Szymon Charkiewicz

Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-75-8

Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niemal codziennie na rynku pojawiają się nowe towary, w których zawarte lub zastosowane są wzory przemysłowe. W gospodarce rynkowej stały się one bardzo istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku produkowanych towarów, jak i samego przedsiębiorstwa. Brak odpowiedniego zabezpieczenia praw do własnych wzorów przemysłowych może utrudnić, a niekiedy znacznie ograniczyć rozwój przedsiębiorstwa. Tylko odpowiednia ochrona wzorów przemysłowych pozwala powstrzymać potencjalne naruszenia praw oraz umożliwia czerpanie korzyści materialnych z ich eksploatacji.

Celem niniejszego poradnika jest zwiększenie świadomości i stopnia wykorzystania systemu ochrony wzorów przemysłowych, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W przygotowaniu poradnika wykorzystane zostało opracowanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pt.: „Looking Good. An Introduction to Industrial Design for Small and Medium-sized Enterprises”.

Ze względu na popularyzatorski charakter opracowania konieczne było dokonanie pewnych uproszczeń. W związku z powyższym publikacja niniejsza nie może być traktowana jako oficjalne stanowisko lub wykładnia przepisów prawa dokonana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarte w opracowaniu informacje stanowią jedynie ogólne wytyczne dla postępowania w sprawach związanych z ochroną wzorów przemysłowych.

Spis treści

Co to jest wzór przemysłowy?
Dlaczego należy chronić wzory przemysłowe?
Jak można chronić swój wzór przemysłowy?
Jakie prawa wynikają z rejestracji wzoru przemysłowego?
Czy na każdy wzór może zostać udzielone prawo z rejestracji?
Jak dokonać rejestracji wzoru?
Co należy zrobić jeżeli Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy?
Ile czasu trwa postępowanie w sprawie uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy?
Dlaczego nie należy ujawniać wzoru przed dokonaniem zgłoszenia?
Co to jest ulga w nowości?
Jak długo trwa ochrona wzoru przemysłowego?
Jakie są koszty związane z opracowaniem i ochroną wzoru przemysłowego?
Jak można sprawdzić czy wzór przemysłowy nie koliduje ze wzorem już chronionym?
Kto może wystąpić o ochronę wzoru przemysłowego?
Czy niezbędny jest pełnomocnik do dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego?
Co należy zrobić, jeżeli wzór stanowi połączenie udoskonalenia funkcjonalnego z nowymi cechami estetycznymi?
Kto jest właścicielem praw do wzoru przemysłowego?
Czy można wystąpić o rejestrację wielu różnych wzorów dokonując jednego zgłoszenia?
Czy można udzielić licencji na wzór przemysłowy?
Czy uzyskanie ochrony na wzór przemysłowy w Polsce oznacza także ochronę za granicą?
Czy warto chronić wzór przemysłowy za granicą?
Jak można uzyskać ochronę wzoru przemysłowego za granicą?
Co zrobić w przypadku gdy ktoś korzysta z naszego wzoru przemysłowego bez pozwolenia?
Czy na podstawie przepisów o ochronie znaków towarowych można też chronić wzór przemysłowy?

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Twój świat własności intelektualnej

Poradnik

Twój świat własności intelektualnej

Zobacz
Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz
Ochrona własności przemysłowej

Poradnik

Ochrona własności przemysłowej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników