Pomiń nawigację

Autorzy: Dariusz Trzmielak, Szymon Byczko

Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-054-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja skierowana jest do zarządzających i pracowników OI. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy personelu ośrodków w zakresie aspektów własności intelektualnej w zakresie transferu technologii. Publikacja obejmuje zagadnienia prawne związane z własnością intelektualną, zarządzanie własnością intelektualną i transfer technologii oraz procedury, akty prawne i koszty występujące przy zarządzaniu własnością intelektualna. Pierwszą część publikacji tworzą zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów prawnych własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Autorzy do podstawowych kwestii prawnych niezbędnych w dyskusji o zarządzaniu własnością intelektualną zaliczyli zdefiniowanie rodzaju dóbr chronionych prawem przedmiotowym, wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących prawa autorskiego do utworów oraz przybliżenie hasła własność przemysłowa.

Głównymi sposobami ochrony własności intelektualnej przedstawionymi w materiale są: strategie ochrony know - how, patentowania i ochrony znaków przemysłowych i użytkowych. W końcowej części publikacji dokonano przeglądu dokumentów prawnych niezbędnych w firmie i jednostce naukowej i badawczej niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony własności intelektualnej.

Spis treści

1. Zarządzanie własnością intelektualną i transfer technologii
1.1. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
1.2. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności naukowej i badawczej
2. Strategie ochrony i prawne instrumenty w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej
2.1. Strategie ochrony własności intelektualnej w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy
2.2. Prawne aspekty współpracy w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej
2.2.1. Spółka cywilna
2.2.2. Umowy kooperacyjne
2.2.3. Spółki osobowe prawa handlowego
2.2.4. Spółki kapitałowe
2.2.5. Fundacje
3. Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej
3.1. Utwory
3.2. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
3.3. Oznaczenia
3.4. Know-how
3.5. Inne dobra własności intelektualnej
4. Procedury i koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej
4.1. Procedury w ochronie własności intelektualnej
4.2. Koszt ochrony i źródła finansowania własności intelektualnej
5. Proponowana dokumentacja dotycząca własności intelektualnej
5.1. Umowy o dokonanie wynalazku i wykonanie utworu
5.2. Umowy przenoszące własność intelektualną na inne podmioty
5.3. Najważniejsze zagadnienia umów licencyjnych
5.4. Dokumenty o zachowaniu poufności

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników