Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Założenia Instrumentu Szybkiego Reagowania oraz strategia jego wdrażania

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem opracowania jest przedstawienie kierunkowych propozycji celów, zasad i funkcji oraz narzędzi, które konstytuować będą podstawę dla instytucjonalizacji nowego systemowego rozwiązania służącego wspieraniu procesów restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorstw.

Spis treści

1 SYNTEZA
2 WPROWADZENIE
3 DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE WE WDRAŻANIU SYSTEMÓW SZYBKIEGO REAGOWANIA
3.1 SYSTEM SZYBKIEGO REAGOWANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
3.1.1 Uwarunkowania prawne i funkcjonalne Systemu Szybkiego Reagowania w Stanach Zjednoczonych
3.1.2 Przykłady wdrożenia narzędzi szybkiego reagowania
3.1.3 Podsumowanie
3.2 SYSTEM SZYBKIEGO REAGOWANIA W WIELKIEJ BRYTANII
3.2.1 Usługa Szybkiego Reagowania w Wielkiej Brytanii
3.2.2 Zakres działania Jobcentre Plus
3.2.3 Warunki otrzymania wsparcia w ramach usługi szybkiego reagowania
3.2.4 Dostępne formy pomocy  
3.2.5 Organizacja usługi RRS
4 KONCEPCJA SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
4.1 PRZESŁANKI WPROWADZENIA SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
4.2 ISTOTA SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
4.3 FUNKCJE SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
4.4 UWARUNKOWANIA STOSOWANIA SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
4.4.1 Warunki udzielania pomocy
4.4.2 Przedsiębiorstwa uprawnione do ubiegania się o pomoc
4.4.3 Przedsiębiorstwa nieuprawnione do ubiegania się o pomoc  
5 NARZĘDZIA INSTRUMENTU SZYBKIEGO REAGOWANIA  
5.1 SYSTEMATYKA NARZĘDZI INSTRUMENTU SZYBKIEGO REAGOWANIA  
5.2 NARZĘDZIA ISR W KOMPONENCIE MONITOROWANIA  
5.2.1 System wczesnego ostrzegania  
5.2.2 Dane przetworzone o stanie gospodarki  
5.2.3 Wyniki monitoringu stanu gospodarki  
5.3 NARZĘDZIA ISR W KOMPONENCIE PROGRAMOWANIA  
5.3.1 Rekomendacje dla polityk publicznych  
5.3.2 Przygotowanie polityk publicznych
5.4 NARZĘDZIA ISR W KOMPONENCIE IMPLEMENTACYJNYM  
5.4.1 Wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania  
5.4.2 Narzędzia polityki drugiej szansy  
5.4.3 Narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw  
5.5 NARZĘDZIA ISR W KOMPONENCIE EWALUACYJNYM
5.5.1 Ewaluacja narzędzi implementacyjnych Instrumentu Szybkiego Reagowania  
5.5.2 Ewaluacja Instrumentu Szybkiego Reagowania  
6 UKŁAD INSTYTUCJONALNY INSTRUMENTU SZYBKIEGO REAGOWANIA  
6.1 WPROWADZENIE
6.2 ARCHITEKTURA SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA  
6.3 MECHANIZMY KOORDYNACJI W RAMACH SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA  
6.4 CENTRUM MONITOROWANIA ZMIANY GOSPODARCZEJ
6.5 ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA CENTRUM MONITOROWANIA ZMIANY GOSPODARCZEJ
7 ŚCIEŻKA IMPLEMENTACJI SYSTEMU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Ewaluacja

Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Zobacz
Jak wspierać branże i firmy w walce z dekoniunkturą

Poradnik

Jak wspierać branże i firmy w walce z dekoniunkturą

Zobacz
Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw

Raport

Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować