Pomiń nawigację
Akademia Menadżera MŚP

Akademia Menadżera MŚP

Strategiczny rozwój kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta PARP w ramach Akademii Menadżera MŚP

Akademia Menadżera MSP jest działaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, dedykowanym kadrze menedżerskiej i realizowanym w formie refundacji usług rozwojowych (lub: wsparcia szkoleniowego i doradczego). Bezpośrednimi realizatorami projektu są Operatorzy wyłonieni przez PARP w trybie konkursowym.